IV. vállalkozáskutatási konferencia

Budapest, mathias corvinus collegium

2023. 11. 16-17.

A Vállalkozáskutatói és Elemzői Hálózat negyedik alkalommal rendezi meg éves konferenciáját

A hálózat a vállalkozások világának kutatói, elemzői és adatelőállítói közötti együttműködés erősítésének céljából jött létre, melynek révén a vállalkozásokkal kapcsolatos szisztematikus tudás bővítéséhez és mélyítéséhez kíván hozzájárulni. Az évente megrendezésre kerülő konferenciával teret szeretnénk adni a vállalkozásokat gazdasági, üzleti vagy szociológiai szempontból kutatók és elemzők közötti személyes és szakmai kapcsolatok erősítésének, valamint a vállalkozásokkal kapcsolatos tudományos eszmecserének és inspiratív diskurzusoknak is.

A rendezvény szakmai programja nem sajtónyilvános, a megnyitóra, a nyitó előadásra, valamint a csütörtök délutáni panelbeszélgetésre azonban szívesen látjuk a sajtó képviselőit!

A konferencia időpontja: 2023. november 16-17. (csütörtök-péntek)

Helyszín: Mathias Corvinus Collegium
1113 Budapest, Tas vezér utca 3-7.

program

november 16. csütörtök

10:00 — Vendégek érkezése, regisztráció

11:00 — Megnyitó (MCC Scruton)

11:30 — Nyitó előadás: Roy Thurik: Small business owners and daily recovery experiences (MCC Scruton)

12:30 — Ebédszünet (MCC első emelet)

13:30-15:00 – Előadások (MCC első emelet)

13:30-14:00
Dézsi-Benyovszki Annamária, Szabó Tünde Petra: Mi a különbség a korai fázisú vállalkozók és a belső vállalkozók között?
   << absztrakt >>

14:00-14:30
Dr. Dőry Tibor, Dr. Rámháp Szabolcs: Diákvállalkozások születése – a Hungarian Startup University Program tapasztalatai
  << absztrakt >>

14:30-15:00
Dr. Szakos Judit: A magyar állami szerepvállalás megítélése a startup ökoszisztémában – egy esettanulmány tanulságai
   << absztrakt >>

13:30-14:00
Bácsi Katalin, Csizmadia Péter, Csillag Sára, Szászvári Karina: Részvétel és/vagy kontrol egy tudásintenzív középvállalatnál
  << absztrakt >>

14:00-14:30
Dr. Ónodi Annamária: Hibrid távmunka a Z generáció szemszögéből  << absztrakt >>

14:30-15:00
Pátkainé Bende Anna, Dr. Nárai Márta: Magyarországi családbarát munkahelyek CSR gyakorlata << absztrakt >>

13:30 14:00
Dr. Debreceni János, Dr. Fekete-Frojimovics Zsófia: Válságok között – Reziliencia-tényezők összefüggéseinek vizsgálata turisztikai vállalkozások esetében << absztrakt >>

14:00-14:30
Gergely Orsolya, Oborni Katalin: Krízisek és válaszok. Vállalkozónők és vállalkozásaik egy átfogó nemzetközi kutatás tükrében
<< absztrakt >>

14:30-15:00
Hortoványi Lilla, Pogácsás Péter, Szepesi Balázs: Mely vállalati stratégiák biztosítanak elég rugalmasságot a változó környezeti feltételekhez való alkalmazkodáshoz?  << absztrakt >>

15:00-15:30 — Kávészünet (MCC első emelet)

15:30-17:00 — Előadások 

15:30-16:00
Szennay Áron: Startup inkubátorok és akcelerátorok Közép- és Kelet-Európában – Egy szisztematikus irodalomfeldolgozás eredményei   << absztrakt >>

16:00-16:30
Timár Gigi, Pecze Krisztina, Virágh Enikő Anna: Startup siker az alapítók szemszögéből   << absztrakt >>

15:30-16:00
S. Gubik Andrea, Farkas Szilveszter: Az én-hatékonyság és a kockázatvállalási hajlandóság szerepe a hallgatói vállalkozói elképzelések alakulásában   << absztrakt >>

16:00-16:30
Sass Magdolna, Gál Zoltán, S. Gubik Andrea, Szunomár Ágnes, Túry Gábor: A külföldi tulajdonú leányvállalatok munkaügyi kapcsolatai Magyarországon: különböznek-e a nyugati és az ázsiai befektetők?   << absztrakt >>

16:30-17:00
Szántó Péter: Az énmárka értékének (Personal Brand Equity) empirikus mérése   << absztrakt >>

15:30-16:00
Hortoványi Lilla, Parrag Petra, Pogácsás Péter, Szepesi Balázs: A válság hatása a magyar vállalkozásokra: kvantitatív megközelítés   << absztrakt >>

16:00-16:30
Varga Zsuzsanna, Dr. habil Katits Etelka, Jámbor Balázs Róbert, Dr. Szalka Éva, Magyari Katinka: A turnaround helyzetek felismerése, a válságkezelő és -elkerülő megoldások a magyar vállalkozói szféra számára   << absztrakt >>

17:00-17:30 — Kávészünet (MCC Scruton)

17:30-19:00 — Kerekasztalbeszélgetés a vállalkozói környezet változását meghatározó tényezőkről (MCC Scruton)

A kerekasztal résztvevői: Kaderják Péter, a BME Zéró Karbon Központ vezetője és a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője, Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője, valamint Juhász László, a Boston Consulting Club budapesti irodájának szenior partnere és ügyvezető igazgatója.
A beszélgetést Szepesi Balázs, az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője fogja moderálni.  

19:00-21:00 — Állófogadás a konferencia előadói részére (MCC Scruton) 

november 17. péntek

8:30 — Vendégek érkezése, regisztráció

09:00-11:30 – Előadások (MCC első emelet)

9:00-9:30
Dr. Hornyák Miklós: Digitális jelenlét a hazai kis- és középvállalatoknál – a webes technológia és a versenyképesség kapcsolata   >> absztrakt <<

9:30-10:00
Lengyel Elizabeth, Dr. Gelei Andrea, Dr. Ternai Katalin: Ipar 4.0 felkészültség a hazai kkv-k körében – tipikus problémák, fejlődési lehetőségek   >> absztrakt <<

10:00-10:30
Losonci Dávid, Lászlófi Ádám, Demeter Krisztina: Ágazati digitális versenyképességi index – az Európia Unió járműiparának elemzése >> absztrakt <<

10:30-11:00
Losonci Dávid, Lőrincz László, Demeter Krisztina, Gelei Andrea, Juhász Sándor: Digitalizáció a magyarországi termelő vállalatokban – a kontingenciák és a hálózati jellemzők hatása   << absztrakt >>

9:00-9:30
Katona Klára: A magyar vállalati termelékenység alakulása és indokai az elmúlt évtizedben   >> absztrakt <<

9:30-10:00
Kiss János: Versenyképesebbek-e a digitalizációban élenjáró vállalatok?  >> absztrakt <<

10:00-10:30
Szoboszlai Mihály: A hazai innovációvezérelt vállalatok jellemzői >> absztrakt <<

10:30-11:00
Szabó Krisztofer, Petheő Attila, Nagy Konrád Ákos: A Magyar Multi Program második körös nevezői és nyertesei  >> absztrakt <<

11:00-11:30
Szepesi Balázs: Néhány általánosan elfogadott és néhány vitára inspiráló állítás a magyar vállalkozások rendszerváltás utáni történetéről  >> absztrakt <<

9:00-9:30
Csákné Filep Judit, Olga Martyniuk, Marta Wojtyra-Perlejewska: Családi vállalkozás kutatás a visegrádi országokban
  >> absztrakt <<

9:30-10:00
Rideg András, Sipos Norbert, Lukovszki Lívia, Kövi-Varga Anna Róza: A magyar családi mikro-, kis- és középvállalatok erőforrás- és képességkonfigurációi   >> absztrakt <<

10:00-10:30
Klauda Zalán, Soltész-Várhelyi Klára: A Kárpát-medencei országok gazdasági együttműködés intenzitásának alakulását követő kompozit-érték számítás bemutatása   >> absztrakt <<

10:30-11:00
Pogácsás Péter: A magyar-román vállalati kapcsolatok empirikus vizsgálata a nemzetköziesedés szemszögéből  >> absztrakt <<

11:00-11:30
Krabatné Fehér Zsófia, Kovács Balázs, Szerb László: Az intézményi fejlettség és regionális versenyképesség az Európai Unió régióiban   >> absztrakt <<

11:30-12:00 – Kávészünet (MCC első emelet)

12:00-13:30 – Előadások 

12:00-12:30
Dr. Győri Zsuzsanna, Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita, Dr. habil Reicher Regina: A jogszabályalkotás szerepe a fenntarthatóságban – magyar KKV-k vizsgálata alapján   >> absztrakt <<

12:30-13:00
Dr. Németh Tamás, Dr. Szigeti Cecília: Zöld tartalom az élenjáró cégek álláshirdetéseiben Magyarországon   >> absztrakt <<

13:00-13:30
Szennay Áron, Csákné Filep Judit: A fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatos vállalkozói döntések a Global Entrepreneurship Monitor 2022-es adatainak tükrében   >> absztrakt <<

12:00-12:30
Ambrus Loránd: Gazdasági vállalkozások és változó politikai kontextusaik   >> absztrakt <<

12:30-13:00
Parrag Petra, Hortoványi Lilla, Szepesi Balázs: A kérdőíves vállalkozói felmérések módszertani kihívásai a szakirodalom és szakértők alapján   >> absztrakt <<

13:00-13:30
Szalai Ákos: Vállalkozó nagyvállalatban – az osztrák iskola vállalkozóképe és a nagyvállalatok problémája    >> absztrakt <<

A szekció előadásai sajnos elmaradnak.

13:30-14:30 – Ebédszünet (MCC első emelet)

14:30-16:00 — Kerekasztalbeszélgetés a magyar nyelvű szakmai publikációkról (Hunyadi Mátyás terem)

A beszélgetés címe és témája: A magyar nyelvű publikálás és publikációk lehetőségei és korlátai – hazai körkép egy nemzetközi tükörben
A panel résztvevői: Aranyossy Márta, a Vezetéstudomány főszerkesztője, Törőcsik Mária, a Marketing & Menedzsment főszerkesztője, Halm Tamás, a Közgazdasági Szemle főszerkesztője és Szerb László, a Small Business Economics szerkesztője.
A beszélgetést Czakó Erzsébet, az BGE PSZK egyetemi tanára fogja moderálni.  

IV. Vállalkozáskutatási konferencia

Szervező: Vállalkozáskutatói és Elemzői Hálózat

Információ: konferencia@vallalkozaskutatas.hu

Blog