III. vállalkozáskutatási konferencia

Online közvetítés

november 17. csütörtök

11:00 

Megnyitó és Michael Fritsch professzor előadása

Vállalkozói versenyképesség I-II.

13:30
András Krisztina – Móni István:
 Szimulátortermek mint e-sportvállalkozások – azaz hogyan bővíthetik tevékenységüket az eddig csak játékteremnek és rendezvényhelyszínnek tekintett szimulátortermek? << absztrakt >>

14:00
Dr. Budai Eleonóra – Denich Ervin: A közzétett számviteli beszámolók minőségének több dimenziós vizsgálata – magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozások mintáján  << absztrakt >>

14:30
Herr Orsolya – András Krisztina: Technikai vagy taktikai hiba? A kézilabda játékosok személyiségi jegyei figyelembevételének gazdasági jelentősége a sportszervezetek szempontjából << absztrakt >>

15:30
Pajrok Andor: A szállodaiparban tevékenykedő magyar KKV-k versenyképessége költséggazdálkodás aspektusból << absztrakt >>

Történeti és nemzetközi megközelítés I-II.

13:30
Hortoványi Lilla – Pogácsás Péter – Szepesi Balázs: 30 év 52 történet tükrében  << absztrakt >>

14:00
Szepesi Balázs – Hortoványi Lilla: A vállalkozástan 30 éves fejlődése a Közgazdasági Szemlében   << absztrakt >>

14:30
Szerb László – Krabatné Fehér Zsófia: Kisvállalatok Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig  << absztrakt >>

15:30
Bódi-Schubert Anikó – Ritzlné Kazimir Ildikó: A globális gazdaság hálózati építőelemei – Csomópontok és hálózati feszültségek  << absztrakt >>

16:00
Sass Magdolna – Szalavetz Andrea: A félperiféria változatai: Az osztrák és a magyar autóipar fejlődési pályái és perspektívái  << absztrakt >>

Innováció és digitalizáció I-II.

13:30
Csíki Ottó – Dr. Szász Levente – Dr. Demeter Krisztina – Dr. Losonci Dávid – Dr. Rácz Béla-Gergely – Dr. Benedek Botond: Az Ipar 4.0 technológiák hatása a termelővállalatok humánerőforrására  << absztrakt >>

14:00
Dr. Dőry Tibor: Hogyan válasszunk megfelelő „lead-user”-t az új termékfejlesztési folyamatokban? Magyar orvostechnikai vállalkozások gyakorlata  << absztrakt >>

14:30
Dr. Hornyák Miklós: A blokklánc technológia alkalmazhatósága a kis- és közepesvállalatoknál – algoritmussal támogatott szakirodalmi áttekintés  << absztrakt >>

15:30
Kiss János: A termékinnováció, az export és a termelékenység kapcsolata a magyar feldolgozóiparban   << absztrakt >>

15:50
Makai Attila Lajos -Novotny Ádám: Egyetemi technológia-transzfer szervezetek és ökoszisztémák Magyarországon  << absztrakt >>

16:10
Szerb László – Rideg András: A kisvállalatok és az innováció – a versenyképességi megközelítés  << absztrakt >>

17:00 

Vállalkozói kerekasztal beszélgetés

november 18. péntek

Vállalkozói kompetenciák, képzés

9:00
Dézsi-Benyovszki Annamária – Szabó Tünde Petra: Kik kockázatkerülőbbek: a női megállapodott vállalkozók vagy a nem vállalkozó női társaik?   >> absztrakt <<

9:30
Krabatné Fehér Zsófia – Szerb László – Kovács Balázs: A kkv-k egyéni kompetenciáinak hatása a regionális fejlettségre változó intézményi környezetben   >> absztrakt <<

10:00
Radácsi László – Timár Gigi – Csákné Filep Judit: Vállalkozásoktatás Magyarországon a GEM 2021 és 2022-es adatfelvételeinek tükrében   >> absztrakt <<

10:30
Dr. Balogh Gábor – Dr. Sipos Norbert: Az emberi erőforrás menedzsment versenyképességi megközelítései a KKV-k körében   << absztrakt >>

Vállalkozói hajlam

9:00
Sáfrányné Dr. Gubik Andrea – Dr. Habil Farkas Szilveszter: Vállalkozói karrier: Miért (nem) vonzó a magyar diákok számára?   >> absztrakt <<

9:30
Svastics Carmen – Csillag Sára – Hidegh Anna Laura – Győri Zsuzsanna: Kereszttűzben? A fogyatékossággal élő vállalkozók identitása a vállalkozói lét, a fogyatékosság és a nemek metszetében   >> absztrakt <<

10:00
Szabó Krisztofer: A családi vállalkozás háttere hogyan befolyásolja a vállalkozói hajlamot?   >> absztrakt <<

10:30
Kövi-Varga Anna Róza – Rideg András: Családi vállalatok a KKV szektorban   >> absztrakt <<

Fenntarthatóság

9:00
Dr. Győri Zsuzsanna – Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita – Dr. habil Reicher Regina – Dr. habil Szigeti Cecília: Hogyan ítélik meg a vállalkozói ökoszisztémát a felelős vállalatvezetés és a fenntarthatóság szempontjából a magyar KKV-k vezetői? Fókuszcsoportos beszélgetések tanulságai   >> absztrakt <<

9:30
Radácsi László: Adalékok a hazai kkv-k társadalmilag felelős működéséhez: egy longitudinális vizsgálat eredményei  >> absztrakt <<

10:00
Dr. habil Szigeti Cecília – Csiba Péter: Biogáz üzemek, mint komplex körforgásos projektek spanyol esettanulmány tapasztalatai   >> absztrakt <<

10:30
Szennay Áron – Szigeti Cecília – Major Zoltán: Fenntarthatóság kihívások az építőiparban – minden az alapoknál kezdődik  >> absztrakt <<

Vezetői stílusok, növekedési stratégiák

11:30
Dernóczy Adrienn – Kurucz Attila – Remsei Sándor: Magyarországi vezetők agilitásának vizsgálat   >> absztrakt <<

12:00
Dióssy Kitti – Dr. Demeter Krisztina – Dr. Losonci Dávid: A vezetési stílusok hatása a digitális transzformációra   >> absztrakt <<

12:30
Dr. Ónodi Annamária – Dr. Répáczki Rita: A vezetési stílus és a vállalat tulajdonosi szerkezetének összefüggései a hatékony vezetői működés szempontjából   >> absztrakt <<

Háborús válság

11:30
Csákné Filep Judit – Radácsi László: A koronavírus pandémia és az orosz ukrán háború hatásai a magyar kkv-k körében   >> absztrakt <<

12:00
Magyari Katinka – Varga Zsuzsanna: Az Orosz-Ukrán háború gazdasági hatásai a magyar cégvilágban – a VOE felmérésének eredményei, konklúziók   >> absztrakt <<

12:30
Szepesi Balázs – Hortoványi Lilla – Parrag Petra – Pogácsás Péter: Vállalkozások a háborús válságban   >> absztrakt <<

Covid-válság

11:30
Prof. Dr. Poór József, DSc. – Módosné Szalai Szilvia – Jenei Szonja: Magyarország központi régiójának és a vidéki területeknek pandémia általi érintettsége, a válságból való kilábalás módjai   >> absztrakt <<

12:00
Szabó Ágnes – Havran Zsolt – Máté Tünde – Rada Alexandra: A világjárvány hatása a nemzetközi és hazai fitneszszektorra. Globális elmélet – hazai gyakorlat   >> absztrakt <<

12:30
Dr. Zsigmond-Heinczinger Száva: Vállalkozók és változáskezelés: megküzdési stratégiák a COVID-19 koronavírus kapcsán eltérő megközelítésben a szakirodalom, a vállalkozók és az őket segítő szakemberek szemszögéből   >> absztrakt <<

III. Vállalkozáskutatási konferencia

Szervező: Vállalkozáskutatói és Elemzői Hálózat

Információ: konferencia@vallalkozaskutatas.hu